Kniha

sborník (z) Vysočiny umění 2023

Sborník (z) Vysočiny umění je souborem příspěvků týkajících se umění (nejen) na Vysočině. Tematicky se neomezuje pouze na umění výtvarné. Reflektuje umělecké dění obecně, tedy i divadlo, hudbu, literaturu či poezii. Zvláštní pozornost je věnována problematice prezentace umění, postavení umělce a role umění v dnešní společnosti.

Vydává Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě za finanční podpory Kraje Vysočina a Ministerstva kultury ČR.

Náklad: 400 ks

ISBN 978-80-86250-54-0

Skladem
počet kusů:
cena:
60 Kč
sborník (z) Vysočiny umění 2023